A
Adenomyozis
Endometriyal bezlerin uterus kasının derinliklerine doğru büyüdüğü bir durum.
Agonist
 Vücudumuzdaki doğal bir hormonun kopyası olarak üretilen sentetik hormonlar
Amenore
Bu terim, adet dönemlerinin olmamasına veya bitmesine atıfta bulunur.
Amenore
Adet dönemlerinin olmaması.
Amniosentez
Gebelik sırasında fetusun içinde bulunduğu sıvının bir kısmının alınması sonrasında  bebeğe ait hücrelerin üretilerek genetik yönden kromozomal analizi.
Amniyosentez
Fetusu çevreleyen keseden az miktarda amniyotik sıvının alındığı ve test edildiği bir prosedür.
Androlog
Erkek infertilitesi uzmanı (bir ürolog ya da jinekolog olabilir).
Anovülasyon
Tıp uzmanları, bir kadının yumurtalıkları olgunlaşmış yumurtaları üretmeyi veya salmayı bıraktığında bu kelimeyi kullanır.
Antikor
Enfeksiyonlara neden olan bakteriler gibi yabancı maddelere tepki olarak üretilen kandaki bir protein.
Antiprostaglandinler
Rahim kasılmalarından sorumlu kimyasal maddelerin (prostaglandinler) oluşumunu engelleyerek adet kramplarını hafifleten ilaçlar.
Aspirasyon Biyopsisi
Bir kist içindeki sıvının veya dokunun bir iğne çalışmasıyla alındığı bir prosedür.
Asthenozoospermia
Hareketli spermatozoid oranının azalması.
Atrofi, vajinal
Menopoz sonrası östrojen eksikliği nedeniyle vajinal dokuların küçülmesi veya incelmesidir, ağrılı cinsel ilişkiye neden olan bir durumdur.
Azospermi
Spermde hiçbir spermatozoidin bulunmaması.
Açıklanamayan infertilite (kısırlık)
Nedeni bulunamayan (bilinmeyen) kısırlık. (=unexplained infertility).
Aşılama (=IUI)
İnseminasyon, yani spermatozoidlerin bir karakter yardımıyla kadının rahmine yerleştirilmesi.
B
B Grubu Streptokok
Genellikle vajina veya rektumda yaşayan ve cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olmayan bir bakteri. 
Yenidoğanlar, doğum sürecinde maruz kalırlarsa enfekte olabilirler.
Bakteriyel Vajinoz
Normalde vajinada bulunan bir dizi organizmanın aşırı büyümesinin neden olduğu bir tür vajinal enfeksiyon.
Bartholin kisti
Bu, vajinanın ağzına yakın mukus üreten bezlerden birinde mukus birikmesi veya enfeksiyondur. 
Durum şişlik veya ağrıya neden olur ve genellikle cerrahi drenaj ile tedavi edilir.
Başlangıç ​​Mamogramı
Daha sonraki mamogramlarla karşılaştırmak için alınan memenin röntgeni.
Biyolojik anne/baba
Yumurta / spermatozoidlerin sahibi.
Biyopsi
Bir dokudan patolojik tetkik amaçlı parça alınması.
Biyopsi
Daha sonra mikroskop altında incelenen küçük bir doku parçasını çıkarmak için yapılan küçük bir cerrahi prosedür.
C
Candidiasis
Candida'nın (normalde vajinada bulunan bir mantar) aşırı büyümesinin neden olduğu bir tür vajinit olan maya enfeksiyonu veya moniliyaz olarak da adlandırılır.
Cenin
İkinci aydan itibaren embriyoya verilen isim
Chlamidia
Hem erkekleri hem de kadınları enfekte edebilen, üretra (hem erkeklerde hem de kadınlarda) ve servikste (kadınlarda) enfeksiyonlara neden olabilen cinsel yolla bulaşan organizmalar.
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Klamidya enfeksiyonu, bel soğukluğu, genital siğiller, uçuk, sifiliz ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile enfeksiyon dahil olmak üzere cinsel temas yoluyla yayılan hastalıklar.
Corpus Luteum
Yumurtlamadan sonra yumurta folikülü kalıntıları.
D
Dansitometri
Kemik mineral yoğunluğunun ölçümü. 
Bu test osteoporoz teşhisi için yararlıdır.
Depresyon
Eskiden zevk aldığınız şeylere karşı ilgi kaybı ve en az 2 hafta boyunca üzgün hissetme ile karakterize, tedavi edilebilir bir tıbbi bozukluk.
Dismenore
Adet döneminde rahatsızlık ve ağrı.
Disparoni
Bu durum, cinsel ilişkiden sonra pelvis veya vajinada ağrıdır.
Disparoni
İlişki sırasında veya sonrasında ağrı.
Displazi
Displazi meydana geldiğinde, servikste veya cinsel organların başka bir bölgesinde anormal hücreler tespit edilmiştir. 
Displazi, insan papilloma virüsünün neden olduğu bir kansere dönüşebilir.
Divertikül
Bir iç organ veya yapıdaki anormal kese veya kese.
Donor (=verici)
Nakil için verici (spermatozoid, oosit ve embriyo gibi).
Doğum Kontrol Hapları (Oral Kontraseptifler)
Yumurtlamayı ve dolayısıyla hamileliği önleyen hormonlar içeren haplardır.
Doğum Sonrası Sterilizasyon
Bir kadının hamile kalmasını önleyen, son çocuğunun doğumundan hemen sonra yapılan bir operasyon.
Doğum sonrası
Doğumdan sonra, yeni annenin işlevini yerine getirmesini engelleyen ve kaybolmayan yoğun üzüntü, endişe veya umutsuzluk duyguları.
Döllenme
Yumurta ile spermatozoidin bir araya gelerek tek bir hücre oluşması (fertilizasyon)
Döllenme
Olgun bir dişi yumurta hücresi ile bir erkek sperm hücresinin birleşmesi.
Düşük
Fetüsün uterus dışında hayatta kalabilmesinden önce hamileliğin kendiliğinden kaybı.
displazi
Rahim ağzının yüzeyindeki normal hücrelerin yerini bir anormal hücre tabakası aldığında ortaya çıkan kanserli olmayan bir durum. 
Displazi hafif, orta, şiddetli veya karsinoma in situ (CIS) olarak sınıflandırılır.
E
Ejakülasyon
Sperm ve içeriğinin boşaltılması (ilişki veya masturbasyonla).
Ektopik Gebelik
Döllenmiş yumurtanın uterus dışında, genellikle fallop tüpünde büyümeye başladığı bir gebelik.
Ektopik gebelik
Ektopik gebelik, rahim dışında gelişen bir gebeliktir. 
Çoğu durumda, bu tür bir hamilelik, bir fallop tüpünde meydana gelir.
Elektrocerrahi Eksizyon
İnce bir tel halka ve elektrik enerjisi kullanılarak anormal büyümelerin (serviks, vajina, vulva vb.)
Elektrot
Fetüse bir tel ile bağlanan ve elektronik impulslar ileten küçük bir cihaz.
Embriyo
Döllenmiş yumurta. İki hücreli dönemden başlayıp, gebeliğin ikinci ayına kadar cenin bu adı taşır.
Endometrial Ablasyon
Anormal uterin kanamayı tedavi etmek için kullanılan ayakta hasta cerrahi prosedürü.
Endometriosis (Endometriozis)
Normalde yalnızca rahim içinde bulunması gereken endometrium hücrelerinin, vücudun değişik yerlerinde bulunması hastalığı.
Endometriozis
Bu, endometriuma benzeyen dokuyu içeren bir durumdur. 
Rahim dışında gelişir. 
Doku, fallop tüpleri, yumurtalıklar veya pelvik bölgenin diğer kısımları üzerinde veya yakınında büyür.
Endometriozis
Normalde rahmi kaplayana benzer dokunun rahmin dışında, genellikle yumurtalıklarda, fallop tüplerinde ve diğer pelvik yapılarda bulunduğu bir durum.
Endometrium
Rahimin içini kaplayan ve adet döneminde dökülen zar.
Epizyotomi
Doğum için vajinal açıklığı genişletmek için perine (vajina ve anüs arasındaki bölge) içine yapılan cerrahi bir kesi.
endometriyum
Rahmi kaplayan mukoza zarı.
F
FSH (Follicle Stimulating Hormone)
Beynin hipofizinden salgılanan kadında follikülün (yumurtanın) olgunlaşmasını ve erkekte ise spermatogenezi (sperm gelişimini) sağlayan hormon.
Fasya
Vücudun kaslarını ve organlarını destekleyen bir lifli doku tabakası veya bandı.
Fetal Distres
 Bebeğin doğumdan önce sorun yaşayabileceğinin bir işareti.
Fetus
Bir kadının rahminde büyüyen bir bebek.
Fibroid
İyi huylu bir rahim tümörü olan "leiomyoma" anlamına gelen yaygın bir terim. 
Bu tip tümör rahim kas dokusundan oluşur. 
Fibroidler ağrılı olabilir ve ağır kanamaya neden olabilirler.
Fibrokistik Değişiklikler
Memede çeşitli boyutlarda iyi huylu kistlerin oluşumu.
Fistül
İç organlar arasında anormal bir açıklık veya geçiş.
Fizyoloji
Vücuttaki dokuların normal çalışma düzenlerinden ve özelliklerinden söz eden bilim dalı.
Folikül
Yumurta üretildiğinde yumurtalık içinde oluşan kese benzeri yapı.
Follikül
Yumurta içeren ve yumurtalıklarda oluşan kesecikler.
Fonksiyonel Kist
Yumurtalıkta oluşan ve genellikle tedavi gerektirmeden kendi kendine düzelen iyi huylu bir kist.
G
Genel Anestezi
Ameliyat sırasında ağrıyı önlemek için uyku benzeri bir durum oluşturan ilaçların kullanılması.
Genetik Yapı
Anne ve baba tarafından, doğacak çocuğa aktarılan özellikler.
Genital Siğiller
Tıp uzmanları tarafından kondilom olarak bilinen genital siğiller, bir virüsün neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. 
Cinsel organlarda veya rektumda küçük pembe veya kırmızı siğil büyümeleri ile karakterizedirler.
Genital herpes
 Bu, çarpma ve yaraları içeren cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. 
İnsan papilloma virüsünden kaynaklanır.
GnRH
 (Gonadotropine Releasing Hormone) Hipofizi kontrol eden, beynin hipotalamusundan salgılanan hormon
H
HCG (Human Chorionic Gonadotropine)
Gebeliğin teşhisinde kullanılan, embriyo tarafından salgılanan hormon. Yapısal olarak LH’ye benzediği için ovülasyonun başlatılmasında da hastaya bu hormonu içeren ilaçlar yapılır
HIV (İnsan İmmün Yetmezlik) Virüsü
Vücudun bağışıklık sisteminin belirli hücrelerine saldıran ve edinilmiş immün yetmezlik sendromuna (AIDS) neden olan bir virüs.
HMG (Human Menopausal Gonadotropin)
Yumurtalıkları uyarmak için kullanılan, FSH ve LH hormonlarını içeren ilaçlardır.
HPV (Papillomavirus)
Bazıları genital siğillere neden olan ve servikal değişiklikler ve kanserle bağlantılı olan bir grup ilgili virüsün ortak adı.
Hemofili hastalığı
Genetik geçişli, bir tür pıhtılaşma bozukluğu hastalığı.
Hiperstimülasyon
Yumurtalıkların uyarılması sırasında alınan hormonlar yüzünden yumurtalıkların aşırı tepkisi. Bu durumda yumurtalıklar fazlaca büyür ve kistler oluşur
Hipofiz
İç salgı bezlerinin çoğunu kontrol eden, beynin hemen altında bulunan iç salgı bezi.
Histerektomi
 Histerektomi, doktorların rahmi çıkarmak için gerçekleştirdiği bir ameliyattır.
Histerektomi
Uterusun cerrahi olarak çıkarılması.
Histerosalpingografi (HSG)
Rahmin ve tüplerin radyolojik olarak incelenmesiyle, iç yapıları hakkında bilgi edinilmesi. (=İlaçlı rahim filmi)
Histeroskopi 
Rahim içini görüntülemek için ince bir ışık ileten teleskop olan bir histeroskopun kullanıldığı cerrahi bir prosedür.
Hormonlar
Çeşitli organların işlevlerini kontrol etmek için vücut tarafından üretilen maddeler.
I
IVF (İn Vitro Fertilization)
Tüp bebek işlemi
İktidarsızlık
Erkekte ereksiyon olamama veya boşalma veya cinsel ilişki gerçekleşene kadar bunu sürdürememe.
İmplantasyon
Embriyonun rahmin içindeki endometrium hücrelerine yuvalanıp gebeliği başlatması. (=yuvalanma)
İnfertilite
Kısırlık durumu
İnkontinans (İdrar)
İdrarın mesaneden istemsiz olarak sızması durumudur.
İnsan papilloma virüsleri
Siğillere neden olan bir dizi virüs. 
Bu tür virüslerin bazıları cinsel yolla bulaşır. 
Virüs bazı kanserlerle ilişkilidir.
İnseminasyon (IUI, Aşılama işlemi)
Spermin rahim içine aşılanması ya da döllenmeyi oluşturmak için spermatozoidlerin yumurtaların yanına konulması.
İnterfil
Bir yıl boyunca korunmamaya rağmen gebeliği olmayan (=kısır).
İyi huylu
Bu terim, tıp uzmanlarının kanserli olmadığını düşündüğü hücre büyümesini ifade eder. 
İyi huylu hücre büyümesi yakındaki dokuya girmez ve vücudun diğer bölgelerine yayılmaz.
İğne Aspirasyonu
Çalışma için bir iğne aracılığıyla az miktarda sıvı veya dokunun alındığı bir prosedür
J
Jinekolog
Nisaiyeci, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı.
Jinekoloji (Nisaiye)
 Tıbbın kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili bölümleri içeren dalı.
K
Kateter
 (=kanül) Sperm ve embriyoyu yerleştirmeye yarayan plastikten ince bir boru.
Kegel Egzersizleri
Mesane ve bağırsak kontrolüne yardımcı olan pelvik kas egzersizleri.
Kistik fibroz
Kronik akciğer sorunları, ishal, zayıf kilo alımı ve kısırlık gibi sorunlara neden olan genetik bir hastalık.
Klindamisin
Diğer enfeksiyon türlerinin yanı sıra belirli vajinit türlerini tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotik.
Klitoris
Vajina açıklığının yakınında bulunan ve kadın cinsel heyecanının kaynağı olan bir organ.
Kolposkop
Rahim ağzı, vajina veya vulvayı incelemek için kullanılan özel bir büyüteç aleti.
Kolposkopi
Kolposkopi ile büyütme altında serviksin görüntülenmesi.
Kondilomlar
İnsan papilloma virüsünün neden olduğu genital siğiller için başka bir isim.
Konizasyon
Rahim ağzından koni şeklinde bir doku parçasının çıkarıldığı bir prosedür.
Kordosentez
Genetik tahlil amacıyla rahim içindeki fetusun göbek kordonundan kan alınması.
Korpus Luteum
Ovülasyondan sonra kalan follikülün değişerek meydana getirdiği doku (=sarı cisimcik).
Kromozom
Her hücrenin çekirdeğinde bulunan, soya çekimi sağlayan genetik malzeme. İnsanlarda, 46 kromozom vardır.
Kültür Ortam
Laboratuvarda embriyonun büyümesini sağlayan sıvı.
Küretaj
Küçük, kaşık şeklindeki bir aletle endometrium örneğinin alındığı bir prosedür.
Kısırlık
Bir kadının herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmadan 12 ay sonra hamile kalamaması durumu.
L
LH (Luteinizan Hormon)
Beyinde hipofiz tarafından salgılanan ve ovülasyonun olmasını sağlayan hormon
Laparoskop
Pelvik organları görüntülemek veya ameliyat yapmak için kullanılan ince, ışık ileten bir alet.
Laparoskopi
Karın içinin görülmesini sağlayan cerrahi operasyon. Halk arasında “kansız ameliyat”.
Laparoskopi
Pelvik organları görüntülemek için ince, ışık ileten bir alet olan laparoskopun kullanıldığı cerrahi bir prosedür.
Lavman
Bağırsakları boşaltmak için rektuma enjekte edilen bir sıvı.
Leiomyomlar
Rahimde büyüyen ve ağrıya veya kanamaya neden olabilen kas dokusundan oluşan iyi huylu (kanserli olmayan) tümörler; 
yaygın olarak fibroidler denir.
Lenf
Vücut hücrelerini yıkayan ve vücuttaki bir lenf damarı ve düğüm sistemi boyunca hareket eden neredeyse renksiz bir sıvı.
Lenf düğümleri
 Bunlar, bakterileri hapseden hücreleri depolayan küçük organlardır. 
Lenf düğümü kümeleri kasık, koltuk altları, boyun, karın ve göğüste bulunur.
Liken Planus
Bazen vulvayı, vajinayı ve ağız içini etkileyebilen bir deri hastalığı. 
Hastalık, enfekte bölgelerin beyazlaşmasına veya yüzeysel ülserasyonlara, beraberinde kaşıntı ve ağrıya neden olabilir.
Liken Skleroz
En sık vulvada görülen bir deri hastalığı. 
Hastalık kaşıntıya ve daha sonraki aşamalarda kolay morarma, yırtılma ve ağrıya neden olur. 
Enfekte cilt genellikle beyazdır ve bazen ince, kırışık bir doku vardır.
Lokal Anestezi
Vücudun bir bölümünde ağrıyı önleyen ilaçların kullanılması.
Lumpektomi
Bir meme kitlesinin cerrahi olarak çıkarılması; 
ayrıca biyopsi.
M
Mamografi
Meme kanserini tespit etmek için memenin röntgeninin kullanıldığı bir prosedür.
Maya Enfeksiyonu
Kadınlarda hafif ila dayanılmaz vulvar veya vajinal kaşıntı veya yanmaya neden olan bir enfeksiyon. 
Erkek partnerde de semptomlar olabilir.
Menarş
Genç bir kadının hayatında adet dönemlerinin başladığı zamandır.
Menopoz
Yumurtalıkların işlevinin bitmesi ile adetten kesilme hali.
Menopoz
Menstrüasyonun sona erdiği zaman.
Menopoz
Bir kadının hayatında yumurtalıkların işlevini yitirdiği ve adet kanamasının durduğu dönemdir.
Menstrüasyon
Bir yumurta döllenmediğinde ortaya çıkan kan ve dokuların uterustan boşalması.
Mesane
İdrarın depolandığı kaslı bir organ.
Metronidazol
Bakteriyel vajinoz ve trikomoniyaz tedavisinde kullanılan bir antibiyotik.
Mikroinjeksiyon (=ICSI, İğneli gebelik)
Spermatozoidin yumurtanın içine enjekte edilmesi ile yapılan bir tür tüp bebek işlemi,
Mikromanipülasyon
Spermatozoidin yumurtanın içine konulması için kullanılan metodlar. Mikroinjeksiyon bunların en yaygınıdır.
Miyom(Fibroidler)
Rahmin içinde, dış yüzeyinde veya rahim duvarının kendisinde oluşan iyi huylu (kanserli olmayan) büyümeler.
Miyomektomi
Sadece rahim fibroidlerinin cerrahi olarak çıkarılması, rahmin yerinde bırakılması.
Moleküler biyoloji
Hücrelerin içindeki yapıları araştıran bilim dalı
Molluscum Contagiosum
Ciltte inci gibi, ten rengi, kubbe şeklinde yumrular gibi görünür. 
Molluskum genellikle kaşınmaz veya acımaz. 
Çoğu insan sadece birkaç darbeye sahiptir.
O
Oligozoospermia
Semende spermatozoid sayısının azalması
Oosit (Yumurta)
Yumurta, kadın cinsel hücresi.
Oosit pick-up (OPU)
İlaçlarla uyarılarak oluşturulan yumurtaların toplanması işlemi.
Ostradiol (Estradiol)
Follikül ve korpus luteum tarafından salgılanan kadınlık hormonu.
Over (Yumurtalık)
Kadın yumurtalığı.
Ovulasyon indüksiyonu
 Yumurtalıkların ilaçlarla uyarılarak çalıştırılması işlemi.
Östrojen
Yumurtalıklar tarafından yayılan bir dizi hormon. 
Bu hormonlar bir kadının adet döngüsünü ve cinsel gelişimini etkiler.
Östrojen
Yumurtalıklarda üretilen ve rahim zarının büyümesini uyaran bir kadın hormonu.
P
POP
Genellikle mini hap olarak bilinen Yalnızca Progestin Hapları.
Pap testi
Pap testi veya pap smear, kanser öncesi veya kanseri gösterebilecek değişiklikleri kontrol etmek için servikal hücrelerin toplandığı ve incelendiği bir testtir.
Pelvik Muayene
 Bir kadının iç ve dış üreme organlarının incelenmesi.
Pelvik İnflamatuar Hastalık (PID)
Fallop tüplerini ve yakındaki pelvik yapıları içeren bir enfeksiyon.
Perforasyon
Rahim duvarının yaralanması; 
Rahim içi bir cihazdan veya D&C'de kullanılan bir aletten kaynaklanabilir.
Periton
Karın boşluğunu kaplayan ve iç organları çevreleyen zar.
Pipet
İnce cam boru.
Plasenta
Anne ve fetüsü birbirine bağlayan ve fetüsü besleyen ve atıkları uzaklaştıran doku.
Polikistik over sendromu (PCO)
Yumurtalıklarda küçük ve çok sayıda kist oluşması, adetlerde gecikme, tüylenme ve obesite ile giden bir tür hastalık. Hormon bozukluğu ve kısırlık nedenidir.
Post-koital test
Cinsel ilişkiden sonra rahim ağzı sıvısının ve buraya dökülen spermatozoidlerin incelenmesi.
Postpartum Blues
Doğumdan yaklaşık 3 gün sonra ortaya çıkan ve genellikle 1-2 hafta içinde kaybolan üzüntü, korku, öfke veya endişe duyguları.
Premenstrüel Sendrom (PMS)
Bazı kadınların her ay adet dönemlerinden önce yaşadığı bir grup fiziksel veya davranışsal değişikliği tanımlamak için kullanılan terim.
Progesteron
Korpus luteum tarafından salgılanan ana hormondur  (Yumurtanın çatlamasından sonra yumurtalıklarda gelişen yapıya “corpus luteum” denir).
Pronukleus
İçinde 23 kromozom bulunan çekirdekler. Bir tanesi dişi diğeri erkek kromozomları içerir.
Prostagladin
Vücut tarafından üretilen ve rahim kaslarının kasılmasına neden olan ve genellikle kramplara neden olan bir kimyasaldır.
progesteron
Yumurtalıklarda üretilen ve adet döngüsünün ikinci yarısında rahmin astarını döllenmiş bir yumurtayı beslemek için hazırlayan kadın hormonu.
S
Salpingo-ooferektomi
Yumurtalık ve fallop tüpünün çıkarılması.
Semen
Meni
Serklaj
Serklaj, erken doğmuş bir fetüsün genişlemesini ve çıkarılmasını durdurmak için serviksin içine yerleştirilmiş yuvarlak bir dikiş sırasıdır.
Serum
Kanın pıhtılaşmasından sonra ayrılan içindeki hücrelerden yoksun olan sarı renkli sıvı.
Servikal İntraepitelyal Neoplazi (CIN)
Displazi için başka bir terim; 
serviksin yüzeyindeki normal hücrelerin bir anormal hücre tabakasıyla yer değiştirmesiyle ortaya çıkan kanserli olmayan bir durum. 
CIN 1, 2 veya 3 olarak sınıflandırılmıştır.
Serviks
Rahim ağzı bölgesine verilen isim.
Siklüs
Adetin birinci gününden başlayıp, gelecek adet tarihine kadar geçen zaman. İnsanlarda yaklaşık 28 gün sürer. (Bir adet dönemi= Bir siklüs)
Sistosel
Mesanenin bir kısmının vajinaya doğru inmesi.
Skuamöz İntraepitelyal Lezyon
Displazi, servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) ve Human Papillomavirus'ün neden olduğu değişiklikleri içeren Pap testi raporlarında kullanılan terim. 
Rahim ağzının yüzeyindeki normal hücrelerin yerini bir anormal hücre tabakası aldığında ortaya çıkan kanserli olmayan bir durum. 
SIL, düşük dereceli veya yüksek dereceli olarak sınıflandırılır.
Spekulum
 Spekulum bir jinekolojik ekipman parçasıdır. 
Rahim ağzını açmak ve pap smearini tamamlamak için kullanılır.
Sperm
 Erkek tohum hücresi.
Sperm Bankası
Sağlıklı spermlerin sıvı azotun içinde dondurularak saklandığı yer.
Sperm Kanalları
Spermin geçişini sağlayan, testisten başlayıp penisin ucuna kadar giden kanallar.
Spermatid
Testislerde spermatozoidin oluşmadan önceki ön hali (0lgunlaşmamış sperm).
Spermatogenez
Spermatozoidin oluşması.
Spermatozoid
Erkek cinsel hücresi.
Spermisit
Spermi inaktive eden kimyasallar. 
Kremler, jeller, köpükler ve fitiller halinde gelirler. 
Bazı prezervatifler sperm öldürücülerle kaplıdır.
Spiral(RİA)
Hamileliği önlemek için rahim içine yerleştirilen ve bırakılan küçük bir cihaz.
Subfertil
Hafif derecede kısırlık bulgularının olması.
T
Teratozoospermia
Anormal spermatozoid şekillerinin artması.
Testis
Erkek yumurtalığı.
Transvajinal ultrason
Bu, ayrıntılı bir ultrason testini tamamlamak için vajinaya küçük bir jinekolojik alet olan bir dönüştürücünün yerleştirildiği bir testtir.
Trikomonas Vajiniti
Seks yoluyla bulaşan bir parazitin neden olduğu bir tür vajinal enfeksiyon.
Tubal Oklüzyon
Fallop tüpünün tıkanması.
Tüp Bebek (ivf)
Embriyonun vücut dışında gelişmesini sağlayan üremeye yardımcı teknolojilerden bir tanesi.
U
Ultrason
Yüksek frekanslı ses dalgaları yardımıyla, iç organları inceleyen cihazlara verilen isimdir.
Uyarılmış Kürtaj
Fetüsün uterus dışında hayatta kalabilmesinden önce hamileliğin planlı olarak sonlandırılması.
ÜYT (YÜT, ART)
 Üremeye Yardımcı (Yardımcı Üreme) Teknolojileri’nin kısaltılışıdır. İngilizce’si: Assisted Reproductive Technology (= ART) olarak geçer. IVF, ICSI gibi bir çok tedavi yöntemlerinin tamamını kapsar.
Üreterler
Her biri böbreklerden birinden mesaneye giden bir çift tüp.
Üretra
İdrarı mesaneden vücudun dışına taşıyan kısa, dar bir tüp.
Ürolog
Uterus Bevliyeci, idrar yolları ve erkek genital hastalıkları uzmanı.
V
Vajen
Hazne. İlişki sırasında kullanılan anatomik bölge.
Vajinismus
 Penisin penetrasyonunu zor, ağrılı veya imkansız hale getiren kasık kaslarının ve alt vajinanın istemsiz spazmı.
Varikosel
Testisin toplardamarlarında genişlemelerin olması. Bir kısırlık sebebi olabilir.
Vulva
Kadın dış genital bölgesinin dudakları.
Y
Yapışıklıklar
Karın veya rahim içindeki dokuların yüzeylerini birbirine bağlayan yara izi.
Yumurtalıkların Uyarılması  (Ovulasyon indüksiyonu)
Hastaya birden fazla yumurta oluşması için Klomifen ve hMG gibi ilaçların verilmesi.
Yumurtlama
Bu, bir kadının vücudunun yumurtalıklardan birinden olgun bir yumurtayı serbest bırakmasıdır.
Z
Zigot
Sperm ve yumurtanın birleşmesi ile oluşan hücre.

Hızlı Randevu

© Copyright Doc. Dr. Hülya Ayık.

ArabicEnglishGermanRussianTurkish