A
Agonist
 Vücudumuzdaki doğal bir hormonun kopyası olarak üretilen sentetik hormonlar
Amenore
Bu terim, adet dönemlerinin olmamasına veya bitmesine atıfta bulunur.
Amniosentez
Gebelik sırasında fetusun içinde bulunduğu sıvının bir kısmının alınması sonrasında  bebeğe ait hücrelerin üretilerek genetik yönden kromozomal analizi.
Androlog
Erkek infertilitesi uzmanı (bir ürolog ya da jinekolog olabilir).
Anovülasyon
Tıp uzmanları, bir kadının yumurtalıkları olgunlaşmış yumurtaları üretmeyi veya salmayı bıraktığında bu kelimeyi kullanır.
Asthenozoospermia
Hareketli spermatozoid oranının azalması.
Atrofi, vajinal
Menopoz sonrası östrojen eksikliği nedeniyle vajinal dokuların küçülmesi veya incelmesidir, ağrılı cinsel ilişkiye neden olan bir durumdur.
Azospermi
Spermde hiçbir spermatozoidin bulunmaması.
Açıklanamayan infertilite (kısırlık)
Nedeni bulunamayan (bilinmeyen) kısırlık. (=unexplained infertility).
Aşılama (=IUI)
İnseminasyon, yani spermatozoidlerin bir karakter yardımıyla kadının rahmine yerleştirilmesi.
Adenomyozis
Endometriyal bezlerin uterus kasının derinliklerine doğru büyüdüğü bir durum.
Amenore
Adet dönemlerinin olmaması.
Amniyosentez
Fetusu çevreleyen keseden az miktarda amniyotik sıvının alındığı ve test edildiği bir prosedür.
Antikor
Enfeksiyonlara neden olan bakteriler gibi yabancı maddelere tepki olarak üretilen kandaki bir protein.
Antiprostaglandinler
Rahim kasılmalarından sorumlu kimyasal maddelerin (prostaglandinler) oluşumunu engelleyerek adet kramplarını hafifleten ilaçlar.
Aspirasyon Biyopsisi
Bir kist içindeki sıvının veya dokunun bir iğne çalışmasıyla alındığı bir prosedür.
B
Bartholin kisti
Bu, vajinanın ağzına yakın mukus üreten bezlerden birinde mukus birikmesi veya enfeksiyondur. 
Durum şişlik veya ağrıya neden olur ve genellikle cerrahi drenaj ile tedavi edilir.
Biyolojik anne/baba
Yumurta / spermatozoidlerin sahibi.
Biyopsi
Bir dokudan patolojik tetkik amaçlı parça alınması.
Bakteriyel Vajinoz
Normalde vajinada bulunan bir dizi organizmanın aşırı büyümesinin neden olduğu bir tür vajinal enfeksiyon.
Başlangıç ​​Mamogramı
Daha sonraki mamogramlarla karşılaştırmak için alınan memenin röntgeni.
Biyopsi
Daha sonra mikroskop altında incelenen küçük bir doku parçasını çıkarmak için yapılan küçük bir cerrahi prosedür.
C
Cenin
İkinci aydan itibaren embriyoya verilen isim
Candidiasis
Candida’nın (normalde vajinada bulunan bir mantar) aşırı büyümesinin neden olduğu bir tür vajinit olan maya enfeksiyonu veya moniliyaz olarak da adlandırılır.
Chlamidia
Hem erkekleri hem de kadınları enfekte edebilen, üretra (hem erkeklerde hem de kadınlarda) ve servikste (kadınlarda) enfeksiyonlara neden olabilen cinsel yolla bulaşan organizmalar.
Corpus Luteum
Yumurtlamadan sonra yumurta folikülü kalıntıları.
D
Disparoni
Bu durum, cinsel ilişkiden sonra pelvis veya vajinada ağrıdır.
Displazi
Displazi meydana geldiğinde, servikste veya cinsel organların başka bir bölgesinde anormal hücreler tespit edilmiştir. 
Displazi, insan papilloma virüsünün neden olduğu bir kansere dönüşebilir.
Donor (=verici)
Nakil için verici (spermatozoid, oosit ve embriyo gibi).
Döllenme
Yumurta ile spermatozoidin bir araya gelerek tek bir hücre oluşması (fertilizasyon)
Doğum Kontrol Hapları (Oral Kontraseptifler)
Yumurtlamayı ve dolayısıyla hamileliği önleyen hormonlar içeren haplardır.
Dansitometri
Kemik mineral yoğunluğunun ölçümü. 
Bu test osteoporoz teşhisi için yararlıdır.
Depresyon
Eskiden zevk aldığınız şeylere karşı ilgi kaybı ve en az 2 hafta boyunca üzgün hissetme ile karakterize, tedavi edilebilir bir tıbbi bozukluk.
Divertikül
Bir iç organ veya yapıdaki anormal kese veya kese.
Dismenore
Adet döneminde rahatsızlık ve ağrı.
Disparoni
İlişki sırasında veya sonrasında ağrı.
displazi
Rahim ağzının yüzeyindeki normal hücrelerin yerini bir anormal hücre tabakası aldığında ortaya çıkan kanserli olmayan bir durum. 
Displazi hafif, orta, şiddetli veya karsinoma in situ (CIS) olarak sınıflandırılır.
E
Ejakülasyon
Sperm ve içeriğinin boşaltılması (ilişki veya masturbasyonla).
Ektopik gebelik
Ektopik gebelik, rahim dışında gelişen bir gebeliktir. 
Çoğu durumda, bu tür bir hamilelik, bir fallop tüpünde meydana gelir.
Embriyo
Döllenmiş yumurta. İki hücreli dönemden başlayıp, gebeliğin ikinci ayına kadar cenin bu adı taşır.
Endometriosis (Endometriozis)
Normalde yalnızca rahim içinde bulunması gereken endometrium hücrelerinin, vücudun değişik yerlerinde bulunması hastalığı.
Endometriozis
Bu, endometriuma benzeyen dokuyu içeren bir durumdur. 
Rahim dışında gelişir. 
Doku, fallop tüpleri, yumurtalıklar veya pelvik bölgenin diğer kısımları üzerinde veya yakınında büyür.
Endometrium
Rahimin içini kaplayan ve adet döneminde dökülen zar.
F
FSH (Follicle Stimulating Hormone)
Beynin hipofizinden salgılanan kadında follikülün (yumurtanın) olgunlaşmasını ve erkekte ise spermatogenezi (sperm gelişimini) sağlayan hormon.
Fibroid
İyi huylu bir rahim tümörü olan “leiomyoma” anlamına gelen yaygın bir terim. 
Bu tip tümör rahim kas dokusundan oluşur. 
Fibroidler ağrılı olabilir ve ağır kanamaya neden olabilirler.
Fizyoloji
Vücuttaki dokuların normal çalışma düzenlerinden ve özelliklerinden söz eden bilim dalı.
Follikül
Yumurta içeren ve yumurtalıklarda oluşan kesecikler.
G
Genetik Yapı
Anne ve baba tarafından, doğacak çocuğa aktarılan özellikler.
Genital herpes
 Bu, çarpma ve yaraları içeren cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. 
İnsan papilloma virüsünden kaynaklanır.
GnRH
 (Gonadotropine Releasing Hormone) Hipofizi kontrol eden, beynin hipotalamusundan salgılanan hormon
H
HCG (Human Chorionic Gonadotropine)
Gebeliğin teşhisinde kullanılan, embriyo tarafından salgılanan hormon. Yapısal olarak LH’ye benzediği için ovülasyonun başlatılmasında da hastaya bu hormonu içeren ilaçlar yapılır
HMG (Human Menopausal Gonadotropin)
Yumurtalıkları uyarmak için kullanılan, FSH ve LH hormonlarını içeren ilaçlardır.
Hemofili hastalığı
Genetik geçişli, bir tür pıhtılaşma bozukluğu hastalığı.
Hiperstimülasyon
Yumurtalıkların uyarılması sırasında alınan hormonlar yüzünden yumurtalıkların aşırı tepkisi. Bu durumda yumurtalıklar fazlaca büyür ve kistler oluşur
Hipofiz
İç salgı bezlerinin çoğunu kontrol eden, beynin hemen altında bulunan iç salgı bezi.
Histerektomi
 Histerektomi, doktorların rahmi çıkarmak için gerçekleştirdiği bir ameliyattır.
Histerosalpingografi (HSG)
Rahmin ve tüplerin radyolojik olarak incelenmesiyle, iç yapıları hakkında bilgi edinilmesi. (=İlaçlı rahim filmi)
I
IVF (İn Vitro Fertilization)
Tüp bebek işlemi
İmplantasyon
Embriyonun rahmin içindeki endometrium hücrelerine yuvalanıp gebeliği başlatması. (=yuvalanma)
İnfertilite
Kısırlık durumu
İnsan papilloma virüsleri
Siğillere neden olan bir dizi virüs. 
Bu tür virüslerin bazıları cinsel yolla bulaşır. 
Virüs bazı kanserlerle ilişkilidir.
İnseminasyon (IUI, Aşılama işlemi)
Spermin rahim içine aşılanması ya da döllenmeyi oluşturmak için spermatozoidlerin yumurtaların yanına konulması.
İnterfil
Bir yıl boyunca korunmamaya rağmen gebeliği olmayan (=kısır).
İyi huylu
Bu terim, tıp uzmanlarının kanserli olmadığını düşündüğü hücre büyümesini ifade eder. 
İyi huylu hücre büyümesi yakındaki dokuya girmez ve vücudun diğer bölgelerine yayılmaz.
J
Jinekolog
Nisaiyeci, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı.
Jinekoloji (Nisaiye)
 Tıbbın kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili bölümleri içeren dalı.
K
Kateter
 (=kanül) Sperm ve embriyoyu yerleştirmeye yarayan plastikten ince bir boru.
Kordosentez
Genetik tahlil amacıyla rahim içindeki fetusun göbek kordonundan kan alınması.
Korpus Luteum
Ovülasyondan sonra kalan follikülün değişerek meydana getirdiği doku (=sarı cisimcik).
Kromozom
Her hücrenin çekirdeğinde bulunan, soya çekimi sağlayan genetik malzeme. İnsanlarda, 46 kromozom vardır.
Kültür Ortam
Laboratuvarda embriyonun büyümesini sağlayan sıvı.
Klindamisin
Diğer enfeksiyon türlerinin yanı sıra belirli vajinit türlerini tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotik.
Klitoris
Vajina açıklığının yakınında bulunan ve kadın cinsel heyecanının kaynağı olan bir organ.
Kolposkop
Rahim ağzı, vajina veya vulvayı incelemek için kullanılan özel bir büyüteç aleti.
Kolposkopi
Kolposkopi ile büyütme altında serviksin görüntülenmesi.
Kondilomlar
İnsan papilloma virüsünün neden olduğu genital siğiller için başka bir isim.
Konizasyon
Rahim ağzından koni şeklinde bir doku parçasının çıkarıldığı bir prosedür.
Küretaj
Küçük, kaşık şeklindeki bir aletle endometrium örneğinin alındığı bir prosedür.
Kistik fibroz
Kronik akciğer sorunları, ishal, zayıf kilo alımı ve kısırlık gibi sorunlara neden olan genetik bir hastalık.
L
LH (Luteinizan Hormon)
Beyinde hipofiz tarafından salgılanan ve ovülasyonun olmasını sağlayan hormon
Laparoskopi
Karın içinin görülmesini sağlayan cerrahi operasyon. Halk arasında “kansız ameliyat”.
Lenf düğümleri
 Bunlar, bakterileri hapseden hücreleri depolayan küçük organlardır. 
Lenf düğümü kümeleri kasık, koltuk altları, boyun, karın ve göğüste bulunur.
M
Menopoz
Yumurtalıkların işlevinin bitmesi ile adetten kesilme hali.
Menopoz
Menstrüasyonun sona erdiği zaman.
Mikroinjeksiyon (=ICSI, İğneli gebelik)
Spermatozoidin yumurtanın içine enjekte edilmesi ile yapılan bir tür tüp bebek işlemi,
Mikromanipülasyon
Spermatozoidin yumurtanın içine konulması için kullanılan metodlar. Mikroinjeksiyon bunların en yaygınıdır.
Moleküler biyoloji
Hücrelerin içindeki yapıları araştıran bilim dalı
Mesane
İdrarın depolandığı kaslı bir organ.
O
Oligozoospermia
Semende spermatozoid sayısının azalması
Oosit (Yumurta)
Yumurta, kadın cinsel hücresi.
Oosit pick-up (OPU)
İlaçlarla uyarılarak oluşturulan yumurtaların toplanması işlemi.
Ostradiol (Estradiol)
Follikül ve korpus luteum tarafından salgılanan kadınlık hormonu.
Over (Yumurtalık)
Kadın yumurtalığı.
Ovulasyon indüksiyonu
 Yumurtalıkların ilaçlarla uyarılarak çalıştırılması işlemi.
Östrojen
Yumurtalıklar tarafından yayılan bir dizi hormon. 
Bu hormonlar bir kadının adet döngüsünü ve cinsel gelişimini etkiler.
P
Pap testi
Pap testi veya pap smear, kanser öncesi veya kanseri gösterebilecek değişiklikleri kontrol etmek için servikal hücrelerin toplandığı ve incelendiği bir testtir.
Pipet
İnce cam boru.
Polikistik over sendromu (PCO)
Yumurtalıklarda küçük ve çok sayıda kist oluşması, adetlerde gecikme, tüylenme ve obesite ile giden bir tür hastalık. Hormon bozukluğu ve kısırlık nedenidir.
Post-koital test
Cinsel ilişkiden sonra rahim ağzı sıvısının ve buraya dökülen spermatozoidlerin incelenmesi.
Progesteron
Korpus luteum tarafından salgılanan ana hormondur  (Yumurtanın çatlamasından sonra yumurtalıklarda gelişen yapıya “corpus luteum” denir).
Pronukleus
İçinde 23 kromozom bulunan çekirdekler. Bir tanesi dişi diğeri erkek kromozomları içerir.
S
Semen
Meni
Serklaj
Serklaj, erken doğmuş bir fetüsün genişlemesini ve çıkarılmasını durdurmak için serviksin içine yerleştirilmiş yuvarlak bir dikiş sırasıdır.
Serum
Kanın pıhtılaşmasından sonra ayrılan içindeki hücrelerden yoksun olan sarı renkli sıvı.
Serviks
Rahim ağzı bölgesine verilen isim.
Siklüs
Adetin birinci gününden başlayıp, gelecek adet tarihine kadar geçen zaman. İnsanlarda yaklaşık 28 gün sürer. (Bir adet dönemi= Bir siklüs)
Spekulum
 Spekulum bir jinekolojik ekipman parçasıdır. 
Rahim ağzını açmak ve pap smearini tamamlamak için kullanılır.
Sperm
 Erkek tohum hücresi.
Sperm Bankası
Sağlıklı spermlerin sıvı azotun içinde dondurularak saklandığı yer.
Sperm Kanalları
Spermin geçişini sağlayan, testisten başlayıp penisin ucuna kadar giden kanallar.
Spermatid
Testislerde spermatozoidin oluşmadan önceki ön hali (0lgunlaşmamış sperm).
Spermatogenez
Spermatozoidin oluşması.
Spermatozoid
Erkek cinsel hücresi.
Subfertil
Hafif derecede kısırlık bulgularının olması.
Servikal İntraepitelyal Neoplazi (CIN)
Displazi için başka bir terim; 
serviksin yüzeyindeki normal hücrelerin bir anormal hücre tabakasıyla yer değiştirmesiyle ortaya çıkan kanserli olmayan bir durum. 
CIN 1, 2 veya 3 olarak sınıflandırılmıştır.
Sistosel
Mesanenin bir kısmının vajinaya doğru inmesi.
T
Teratozoospermia
Anormal spermatozoid şekillerinin artması.
Testis
Erkek yumurtalığı.
Transvajinal ultrason
Bu, ayrıntılı bir ultrason testini tamamlamak için vajinaya küçük bir jinekolojik alet olan bir dönüştürücünün yerleştirildiği bir testtir.
Tüp Bebek (ivf)
Embriyonun vücut dışında gelişmesini sağlayan üremeye yardımcı teknolojilerden bir tanesi.
U
Ultrason
Yüksek frekanslı ses dalgaları yardımıyla, iç organları inceleyen cihazlara verilen isimdir.
ÜYT (YÜT, ART)
 Üremeye Yardımcı (Yardımcı Üreme) Teknolojileri’nin kısaltılışıdır. İngilizce’si: Assisted Reproductive Technology (= ART) olarak geçer. IVF, ICSI gibi bir çok tedavi yöntemlerinin tamamını kapsar.
Ürolog
Uterus Bevliyeci, idrar yolları ve erkek genital hastalıkları uzmanı.
V
Vajen
Hazne. İlişki sırasında kullanılan anatomik bölge.
Varikosel
Testisin toplardamarlarında genişlemelerin olması. Bir kısırlık sebebi olabilir.
Y
Yumurtalıkların Uyarılması  (Ovulasyon indüksiyonu)
Hastaya birden fazla yumurta oluşması için Klomifen ve hMG gibi ilaçların verilmesi.
Yumurtlama
Bu, bir kadının vücudunun yumurtalıklardan birinden olgun bir yumurtayı serbest bırakmasıdır.
Yapışıklıklar
Karın veya rahim içindeki dokuların yüzeylerini birbirine bağlayan yara izi.
Z
Zigot
Sperm ve yumurtanın birleşmesi ile oluşan hücre.